در تربیت خویش تو را بس که از آنچه در دیگران نمی پسندی دوری گزینی. حکمت 412، نهج البلاغه

طرح اكرام ايتام

اي مهربان مردم خدا قوّت

مبارك باشد آن لبخند پر مهري بساط مهرباني تان مهيا باد
كه بغض بسته اي را باز بگشايد و دستان سخاوت بارتان در دست يكديگر
تلنگر بر دري بسته هلا اي عاشقان
خنك آبي به دست تشنه اي خسته هزاران بوسه بر بازوي ياريتان
نوازش بر دلي بشكسته تبسم بر لبان مهرتان جاري
جانا عالمي دارد لبالب كن تو جام مهرورزي را
الا اي ياوران مهرآيينم به چنگ آور عزيزا ،‌ محكم حبل الهي را

تكريم شخصيت ،‌كفالت و سرپرستي ايتام همواره مورد نظر و تأكيد خداوند متعال ، پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) بوده است تا آنجا كه خداوند متعال خود را كافل يتيم معرفي مي كند و تكريم شخصيت يتيم را موجب خوشنودي و دوستي خود مي داند و رسيدن به عزت ابدي و آسايش و راحتي در اين دنيا نيز مي تواند با خدمت و رحمت بر بي پناهان و نياز مندان ميسر شود. خدمت به ايتام عهد و پيماني است كه خداي متعال با انسان هاي خوب بسته است .

الا تا نگريد ، كه عرش عظيم بلرزد همي چون بگريد يتيم
به رحمت بكن آبش از ديده پاك به شفقت بيفشانش از چهره خاك

به منظور تكريم شخصيت انساني ايتام تحت پوشش، موسسه خيريه انصارالحجه (عج) به شرح زیر اقدام به برگزاري طرح اكرام ايتام نموده است.

اي منتظر ، غمگين مشو ،‌ قدري تحمّل بيشتر گردي به پا شد در افق ، گويي سواري مي رسد

الف : اهداف طرح اكرام
1- تكريم شخصيت ايتام طبق دستور خداي منّان
2- برخورداری يتيم از يك حامي مشخص که در حکم ولی معنوی او خواهد بود.
3- تقويت روحيه تعاون و ترويج سنت حسنه نبوي در جامعه اسلامي
4- توسعه عدالت اجتماعي و رفع فقر
ب : شيوه هاي مشاركت
1- كليه افراد حقيقي و حقوقي مي توانند با مراجعه مستقيم به مركز موسسه يك يا چند فرزند يتيم را تحت تکفل و سرپرستي مالي قرار دهند.
2- جهت كليه فرزندان يتيمي كه نياز به حامي دارند شناسنامه اي مخصوص تنظيم و در اختيار حامی ايشان قرار مي گيرد.
3- پس از تحت پوشش قرار گرفتن يتيم امكان ملاقات حضوري و برقراري ارتباط حامي با فرزند تحت پوشش خود امكان پذير خواهد بود.