در تربیت خویش تو را بس که از آنچه در دیگران نمی پسندی دوری گزینی. حکمت 412، نهج البلاغه

کمک به آسیب دیدگان

كمك به آسيب ديدگان بلاياي طبيعي به هنگام وقوع اين گونه حوادث

 بنی‌‌آدم اعضای یكدیگرند

كه در آفرینش زیك گوهرند

چوعضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

روح حاكم بر اهداف مؤسسه، همواره پيشگامی در كمك و ياری‌‌رساندن به محرومان و درماندگان بوده است. این روحیه بر اساس پشتوانه مالي و مادی افراد خیر و نيكوسرشتی بوده‌است كه به این مؤسسه اعتماد كرده‌‌اند و كمك های انسانی خود را از این طریق اهداء نموده‌‌اند. در حوادثی چون سیل و زلزله كه در هر منطقه از كشور عزیزمان ـ ایران ـ به وقوع پيوسته است، هدایای نقدی و غيرنقدی شما عزیزان بلافاصله از طریق این مؤسسه به بهترین شكل به اهل آن سپرده شده است. مؤسسه در این زمینه همكاری صميمانه‌‌ای با كمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و نیز هلال احمر داشته است و دارد.