امام صادق (ع): هنگامی که آفتاب بر سر زائر امام حسین (ع) بتابد گناهانش را می‌سوزاند همان طور که آتش هیزم را می‌سوزاند - کامل الزیارات ص279

کمک های بهداشتی

ارائه خدمات بهداشتي و درماني

معرفي افراد به مراكز درماني و تأمين هزينه هاي درمان و داروي آنان ، ارائه دفترچه بيمه خدمات درماني براي افراد تحت پوشش ، استفاده از كلاس هاي آموزشي بهداشتي جهت افراد تحت پوشش