در تربیت خویش تو را بس که از آنچه در دیگران نمی پسندی دوری گزینی. حکمت 412، نهج البلاغه

کمک های بهداشتی

ارائه خدمات بهداشتي و درماني

معرفي افراد به مراكز درماني و تأمين هزينه هاي درمان و داروي آنان ، ارائه دفترچه بيمه خدمات درماني براي افراد تحت پوشش ، استفاده از كلاس هاي آموزشي بهداشتي جهت افراد تحت پوشش