امام صادق (ع): هنگامی که آفتاب بر سر زائر امام حسین (ع) بتابد گناهانش را می‌سوزاند همان طور که آتش هیزم را می‌سوزاند - کامل الزیارات ص279

کمک های فرهنگی

ارائه خدمات فرهنگي

شامل تأمين هزينه هاي تحصيلي ، برگزاري كلاس هاي آموزشي خانواده ها جهت سرپرستان ايتام ، برگزاري كلاس هاي تقويتي برگزاري كلاس هاي احكام ، تشكيل اردوهاي تابستاني ، تشكيل اردوهاي يك روزه در طول سال ، برگزاري مسابقات فرهنگي و... مي باشد

1