در تربیت خویش تو را بس که از آنچه در دیگران نمی پسندی دوری گزینی. حکمت 412، نهج البلاغه
سال گذشته بیش از 80 تن گوشت از محل نذورات،قربانی و صدقه در بین خانواده‌هایی که توان خرید نداشته اند توزیع شد.
توزیع 600 پرس غذای گرم بین مددجویان
آرشــیــو اخــبــار