در تربیت خویش تو را بس که از آنچه در دیگران نمی پسندی دوری گزینی. حکمت 412، نهج البلاغه
توزیع 600 پرس غذای گرم بین مددجویان
در این روزها که همه درگیر کرونا هستند و لحظات دلهره آوری را سپری می کنند نیکوکاران مثل همیشه می توانند دست در دست هم قرار دهند و به خانواده های نیازمند کمک کنند
آرشــیــو اخــبــار